Säljutbildning

Säljutbildning

Försäljning kan du lära dig genom att jobba med det och iaktta under en längre tid, men om du får de rätta verktygen för att maximera din kompetens kommer den utvecklingen ske mycket snabbare. Med Abonnera Sales Academy i fem steg hjälper vi dig från den första introduktionen till en certifierad utbildning på en av Sveriges bästa säljskolor. Vi utbildar i affärsmannaskap, affärsutveckling och försäljning, coachning och ledarskap. En utbildning som ger dig verktyg för effektiv försäljning, argumentation, presentationsteknik, kommunikation och förhandlingsteknik.

Steg ett: Introduktion

Här får du en grundläggande insyn på försäljning och hur man för ett säljsamtal från start till mål. Ett säljsamtal består av en inledning, icebreaker, nulägesanalys, behovsanalys, paketering, sammanfattning, avslut och eftersälj. Här går vi igenom vad dessa innebär och varför de är viktiga. Det handlar också om invändningshantering och delaccepter.

Steg två: Säljutbildning

Vi använder oss av en DISC-analys för att du ska få en djupare insikt i dig själv om människa och hur du uppfattas av andra. Analysen är ett verktyg för att lära sig hur man kan anpassa sig i sin kommunikation efter olika profiler man möter. Vanligtvis har man svårigheter att kommunicera med ca 15-30% av de man möter. Med DISC-analysen kan man utveckla detta. För att beskriva det enkelt så är analysen ett personlighetstest som beskrivs med färger.

DISK

Dominans

För en röd profil är det viktigaste resultat! Kan uppfatta sig själv som kraftfull, energisk, nyskapande, målinriktad och viljestark. Kan uppfattas av andra som krävande, kontrollfixerad och som en ensamvarg. En röd profil ställer ofta frågan NÄR?

Inflytande

För en gul profil är det viktigaste kommunikation! Kan uppfatta sig själv som levnadsglad, självsäker, generös, optimistisk och inspirerande. Kan uppfattas av andra som obetänksam, slarvig och självupptagen. En gul profil ställer ofta frågan VEM?

Stabilitet

För en grön profil är det viktigaste relationer! Kan uppfatta sig själv som uppmuntrande, lugn, lojal, samarbetsvillig och en god lyssnare. Kan uppfattas av andra som passiv, ältande och förändringsovillig. En grön profil ställer ofta frågan VARFÖR?

Konformitet

För en blå profil är det viktigaste struktur! Kan uppfatta sig själv som faktasökande, kunnig, systematisk, diplomatisk och reflekterande. Kan uppfattas av andra som byråkratisk, perfektionist och konservativ. En blå profil ställer ofta frågan HUR?

Med hjälp av vetskapen om vilken profil du själv är och de människor som finns i din omgivning är det lättare att utvecklas som person, ledare eller inom din egen försäljning. Du lär dig hur du själv uppfattas och hur andra profiler kommunicerar och arbetar.

 

På så sätt lär man sig:

  • Att engagera sina medarbetare
  • Om ledarskap
  • Nyckeln till fler affärer
  • Att ge konstruktiv feedback
  • Konflikthantering
  • Karriärplanering
  • Att bygga produktiva team
  • Att behålla bra medarbetare
  • Att förbättra kommunikationen

Steg tre: Säljcoachning

Att vara säljcoach kan betyda flera saker. Det kan innebära att du har en roll där du ska coacha säljare i deras roll och förbättra deras försäljning på olika sätt. Eller så kan en säljare genom en utbildning bli bättre i sin försäljning. Säljcoach-utbildningar är alltså aktuella både för dig som ledare och för dig som säljare. Med en säljcoach-utbildning kan du få lära dig att bli tydligare i din roll och hur du skapar en säljande kultur på ditt företag, hur du hittar lönsamma marknader, motivationstaktik, effektiva utvecklingssamtal, försäljningsaktiviteter med mera. Det här gör att du och dina medarbetare lättare vet vad som förväntas av er och ni kan arbeta mer målinriktat.

Steg fyra: Ledarskap

Som ledare är det din uppgift att hantera dina medarbetare vilket inte alltid är lätt. En ledarskapsutbildning är nyttig för dig som redan har, eller ska ha, hand om en grupp människor. Än en gång är det viktigt att ha gjort en DISC-analys för att djupare förstå sig på de man ska jobba med. På så sätt kan du enklare skapa engagemang och motivation hos dina medarbetare och göra dem till ett mer effektivt team. Utbildningen hjälper dig också till att leda individer utifrån deras vilja och förmåga och att styra gruppen mot uppsatta mål. Samt att identifiera, hantera och lösa konflikter. Här får du en ökad förmåga att prioritera, ta och delge beslut samt större förståelse för gruppdynamiken.

Steg fem: En utbildning på IHM Business School.